[Sale] โปรโมชั่นสุดฮอต!โอกาสที่จะได้จี้เครื่องรางคริสตัล!! No ratings yet.

0
173
-ad-
Share this:

[Sale] โปรโมชั่นสุดฮอต!โอกาสที่จะได้จี้เครื่องรางคริสตัล!!

โปรโมชั่นเพชร!
88 เพชร รับฟรี ตั๋วชิ้นส่วนจี้เครื่องราง (จำกัด 1 ครั้ง)
220 เพชร รับฟรี จี้เครื่องราง A+~S
440 เพชร รับฟรี จี้เครื่องราง A+~S x2
880 เพชร รับฟรี จี้เครื่องราง A+~S x2 + จี้เครื่องรางแสงสว่างเหนือธรรมชาติ S!

-ad-

Tip: รับชิ้นส่วนจี้เครื่องรางจากโบนัสเพชรนี้ แล้วไปอัพและรวมเพื่อรับจี้เครื่องราง S, S+ รุ่นคริสตัลในช่วงอีเว้นท์นี้!

ระยะเวลา: 19 มิ.ย. 16:30 – 24 มิ.ย. 15:00

image

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...