[Sale] ฉลองครบรอบ 1 ปี & อีเว้นท์ขอบคุณ สุดยอดโปรโมชั่น เพชรx จี้เครื่องราง No ratings yet.

0
243
-ad-
Share this:

โปรโมชั่นที่จะช่วยให้คุณได้จี้เครื่องรางรุ่นลิมิเต็ด!

-ad-

โปรโมชั่นเพชร!
220 เพชร รับ จี้เครื่องรางพรีเมียม (+5), ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S   (+1)
440 เพชร รับ จี้เครื่องรางพรีเมียม (+5), ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S (+2)
880 เพชร รับ จี้เครื่องรางพรีเมียม (+5), ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S (+4)

ระยะเวลา: 7 ก.ค. 17:15 – 14 ก.ค. 15:00

image

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...