[Sale] เพชร x จี้เครื่องรางพรีเมียม No ratings yet.

0
232
-ad-
Share this:

[Sale] เพชร x จี้เครื่องรางพรีเมียม

-ad-

โอกาสที่จะได้รับจี้เครื่องรางหลากสีใหม่ง่ายขึ้น!

โปรโมชั่นเพชร!
88   เพชร รับฟรี จี้เครื่องราง A+~S (+1) (จำกัด 1 ครั้ง)
220 เพชร รับฟรี จี้เครื่องราง A+~S (+1)
440 เพชร รับฟรี จี้เครื่องราง A+~S (+2)
880 เพชร รับฟรี จี้เครื่องราง A+~S (+3), ตั๋วชิ้นส่วนจี้เครื่องรางขาว&ดำ (+1)

Tip: รวมชิ้นส่วนจี้เครื่องรางนี้ในอีเว้นท์นี้! มีโอกาสได้จี้เครื่องรางหลากสี S ใหม่!

ระยะเวลา: 21 ก.ค. 15:00 – 24 ก.ค. 15:00

image

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...