[อีเว้นท์] มาสะสมจี้ LINE FRIENDS กันเถอะ !สะสมครบทั้ง 8 ชิ้น! รับไปเลยจี้เครื่องราง S ถึง 3 ชิ้น!! No ratings yet.

0
227
-ad-
Share this:

[อีเว้นท์] มาสะสมจี้ LINE FRIENDS กันเถอะ !
สะสมครบทั้ง 8 ชิ้น! รับไปเลยจี้เครื่องราง S ถึง 3 ชิ้น!!

-ad-

สะสมจี้เครื่องราง LINE FRIENDS คลาส A ครบทั้ง 4 ชิ้น
เงื่อนไข : สะสมจี้เครื่องรางเหล่านี้
พวงกุญแจบราวน์ A
พวงกุญแจโคนี่ A
พวงกุญแจแซลลี่ A
พวงกุญแจลีโอนาร์ด A
รางวัล = ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง S !!!!!  [ทันที, จำกัด 1 ครั้ง]

สะสมจี้เครื่องราง LINE FRIENDS คลาสA+ ครบทั้ง 4 ชิ้น
เงื่อนไข : สะสมจี้เครื่องรางเหล่านี้
พวงกุญแจบราวน์ A+
พวงกุญแจโคนี่ A+
พวงกุญแจแซลลี่ A+
พวงกุญแจลีโอนาร์ด A+
รางวัล = ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิต S !!!!! [ทันที, จำกัด 1 ครั้ง] ( เข็มทิศของนักเดินทาง(คริสตัล) S / ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพ(คริสตัล) S / จี้เล็บอินทรี(คริสตัล) S / แหวนหลากสีทรงพลัง S / น้ำหอมหลากสีทรงพลัง S / ลูกข่างหลากสีทรงพลัง S )

สะสมจี้เครื่องราง LINE FRIENDS ทั้งคลาสA และ A+ ครบ 8 ชิ้น
เงื่อนไข : สะสมจี้เครื่องรางเหล่านี้
พวงกุญแจบราวน์ A
พวงกุญแจโคนี่ A
พวงกุญแจแซลลี่ A
พวงกุญแจลีโอนาร์ด A
พวงกุญแจบราวน์ A+
พวงกุญแจโคนี่ A+
พวงกุญแจแซลลี่ A+
พวงกุญแจลีโอนาร์ด A+
รางวัล = จี้เครื่องรางแสงสว่างเหนือธรรมชาติ S !!!!! [ทันที, จำกัด 1 ครั้ง]

ระยะเวลากิจกรรม : 21 ส.ค. 15:00 – 25 ส.ค. 15:00

image

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...