[ประกาศ] ปิดระบบคูปองในระบบปฎิบัติการ iOS No ratings yet.

0
124
-ad-
Share this:

[ประกาศ] ปิดระบบคูปองในระบบปฎิบัติการ iOS

-ad-

เนื่องจากเงื่อนไขข้อบังคับในการใช้ระบบปฎิบัติการ iOS ทำให้ทางทีมงานต้องทำการปิดระบบคูปองในเกมเศรษฐีที่อยู่ในระบบปฎิบัติการ iOS ลง
สำหรับลูกค้า TrueMove H ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ iOS และทำการซื้อ Package  ตามเงื่อนไขของ TrueMove H เมื่อได้รับ Code ทางSMS
ให้นำ Code มากรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1-6dlNeBLoaO0JgjL9Bw83zW5k2p-sgfTOOTZIlnAqCw/viewform?c=0&w=1

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...