[ประกาศ] โครงการรณรงค์ งดการทุจริตในเกม: เริ่มมีผลวันที่ 28 กันยายน 2015 No ratings yet.

0
106
-ad-
Share this:

[ประกาศ] โครงการรณรงค์ งดการทุจริตในเกม: เริ่มมีผลวันที่ 28 กันยายน 2015

-ad-

ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ https://terms2.line.me/LGAPP_term/sp?lang=en

“…6.3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้งาน ตามดุลยพินิจของบริษัท ในส่วนของการให้บริการทั้งหมด ต่อผู้ใช้โดยไม่ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.8. หากทางบริษัทมีความเห็นว่าผู้ใช้ได้กระทำการละเมิดหรือดูเหมือนกระทำการละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะกระทำการป้องกัน โดยระงับสิทธิ์ผู้ใช้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ เช่น การลบเนื้อหา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า…”

ดังนั้น ถ้าทางบริษัทตรวจสอบพบว่าผู้เล่นคนใดก็ตาม ที่ได้มีการกระทำอันมิชอบ หรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย  ทางบริษัทจะขอทำการลงโทษตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 กันยายน 2015

มาเล่นอย่างสนุกไปด้วยกันดีกว่า !

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...