[ประกาศ] ขยายเวลาปรับปรุงเซิฟเวอร์ออกไปจนถึงเวลา 20:00 น. No ratings yet.

0
243
-ad-
Share this:

[ประกาศ] ขยายเวลาปรับปรุงเซิฟเวอร์ออกไปจนถึงเวลา 20:00 น.

-ad-

เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดในระบบ ทำให้การอัพเดทจำเป็นจะต้องขยายออกไปจนถึงเวลา 20:00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลในการเล่นและการซื้อ กรุณาเข้าเล่นเกมภายหลังจากการปรับปรุงเซิฟเวอร์เสร็จสิ้น

ขออภัยในความไม่สะดวก

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...