[ประกาศ] ขยายเวลาปรับปรุงเซิฟเวอร์ เนื่องจากข้อผิดพลาดในระบบ No ratings yet.

0
136
-ad-
Share this:

[ประกาศ]  ขยายเวลาปรับปรุงเซิฟเวอร์ เนื่องจากข้อผิดพลาดในระบบ

-ad-

เนื่องจากทางเราพบข้อผิดพลาดในระบบ
ทำให้การอัพเดทจำเป็นจะต้องขยายออกไปจนถึงเวลา 18:00 น.
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลในการเล่นและการซื้อ
กรุณาเข้าเล่นเกมภายหลังจากการปรับปรุงเซิฟเวอร์เสร็จสิ้น

ขออภัยในความไม่สะดวก

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...