[ประกาศ] ปัญหาการเข้าเล่นโหมดล่าสมบัติทางทีมงานได้รับทราบปัญหา และทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว No ratings yet.

0
189
-ad-
Share this:

[ประกาศ] ปัญหาการเข้าเล่นโหมดล่าสมบัติ
ทางทีมงานได้รับทราบปัญหา และทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ผู้เล่นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเล่นในโหมดสมบัติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดเข้ามาทาง
ศูนย์บริการลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป

-ad-

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณในความร่วมมือ

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...