[Sale] ซื้อ 1 ได้ถึง 8! ซื้อเพชรเลยตอนนี้! รับสูงสุด จี้เครื่องราง A~S ถึง 6 ชิ้น & จี้เครื่องรางชุดแสง S ฟรี! No ratings yet.

0
338
-ad-
Share this:

[Sale] ซื้อ 1 ได้ถึง 8! ซื้อเพชรเลยตอนนี้!
รับสูงสุด จี้เครื่องราง A~S ถึง 6 ชิ้น & จี้เครื่องรางชุดแสง S ฟรี!

-ad-

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อ 88 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มซูเปอร์ลุ้นโชค [จำกัด 1 ครั้ง]
ซื้อ 220 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S(+2) + จี้วัตถุแห่งแสง S
ซื้อ 440 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S(+4) + จี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติ S
ซื้อ 880 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S(+6) + จี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติS + จี้แสงแห่งเกียรติยศS

Tip : จี้เครื่องรางชุดแสงใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการอัพเกรด และรวมจี้เครื่องราง เพื่อพัฒนาจี้เครื่องราง

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ม.ค. 15:00 – 12 ม.ค. 15:00

image

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...