[ประกาศ] ปัญหาการไม่ได้รับของรางวัลจากการขายคืนบัตรเชิญไม่คาดฝัน S No ratings yet.

0
334
-ad-
Share this:

[ประกาศ] ปัญหาการไม่ได้รับของรางวัลจากการขายคืนบัตรเชิญไม่คาดฝัน S

-ad-

จากเงื่อนไข : ขายคืนบัตรเชิญไม่คาดฝัน S รับของรางวัลคือ ชิ้นส่วนบัตรเชิญไม่คาดฝัน A 2 ชิ้น& วัตถุแห่งแสงสว่าง S
เนื่องจากยังมีผู้เล่นบางส่วน ไม่ได้รับของรางวัลตามเงื่อนไขดังกล่าว
ทีมงานจะทำการตรวจสอบ และส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

Please rate this

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...