[BrownFarm] ลุงบราวน์ขนทัพ จัดอีเว้นท์ x2ให้เหล่าสมาชิกฟาร์ม!!

0
305
BrownFarm
BrownFarm
-ad-
Share this:

[BrownFarm] ลุงบราวน์ขนทัพ จัดอีเว้นท์ x2ให้เหล่าสมาชิกฟาร์ม!!

พบกับอีเว้นท์x2 ถึง 2 อีเว้นท์ ในช่วงเวลาเดียวกัน!!!

-ad-

#1 เพิ่มค่าประสบการณ์ 2 เท่า : 

  • เมื่อทำการส่งออเดอร์รถบรรทุก รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2 เท่า!!!
  • Tips : ใครที่อยากจะเลเวลอัพไวๆ ไว้เปิดร้านใหม่ๆ! ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!

#2 เพิ่มคะแนนมิตรภาพ 2 เท่า :

  • เมื่อไปดูแลต้นไม้ที่ฟาร์มคนอื่น หรือช่วยเพื่อนบรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ รับคะแนนมิตรภาพ 2 เท่า!!
  • Note : คะแนนมิตรภาพที่ได้รับจากบราวน์น้อยที่ฟาร์มคนอื่น จะไม่ได้เพิ่มเป็น 2 เท่า
  • Tips : คะแนนมิตรภาพใช้สำหรับการหมุน Gachaคะแนนมิตรภาพ (100 คะแนน/ครั้ง)

ระยะเวลากิจกรรม : 20 ก.พ. เวลา 9:00น. ~ 24 ก.พ. เวลา 8:59น. 

//ฮิเมะข้าวผัด

BrownFarm
BrownFarm
BrownFarm
BrownFarm

 

© mooni.me

Share this:
-ad-

คิดว่ายังไงบ้าง...