หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [Sale] ทอง & เพชร สูงสุด 50%

[Sale] ทอง & เพชร สูงสุด 50%

0
Share this:

ได้โบนัสเพิ่มขึ้น  10~50%!!!

เงื่อนไข:

สุดยอดโปรโมชั่นเพชร
22   เพชร =>  24    เพชร  (โบนัส 10%)
44   เพชร =>  48    เพชร  (โบนัส 10%)
88   เพชร => 104   เพชร  (โบนัส 20%)
220 เพชร => 286   เพชร  (โบนัส 30%)
440 เพชร => 616   เพชร  (โบนัส 40%)
880 เพชร => 1320 เพชร  (โบนัส 50%)

สุดยอดโปรโมชั่นทอง
10,000    ทอง=>  11,000    ทอง   (โบนัส10%)
20,000    ทอง=>  22,000    ทอง   (โบนัส10%)
50,000    ทอง=>  60,000    ทอง   (โบนัส20%)
100,000   ทอง=>  130,000  ทอง   (โบนัส30%)
300,000   ทอง=>  420,000  ทอง   (โบนัส40%)
500,000   ทอง=>  750,000  ทอง   (โบนัส50%)

ระยะเวลากิจกรรม : 28 เม.ย. 15:00 น. – 30 เม.ย. 15:00น.

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...