หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [ประกาศ] ทำการระงับบัญชีผู้ใช้ที่ทำการละเมิดเงื่อนไข: ขอเงินคืนจากกูเกิล โดยเจตนามิชอบ

[ประกาศ] ทำการระงับบัญชีผู้ใช้ที่ทำการละเมิดเงื่อนไข: ขอเงินคืนจากกูเกิล โดยเจตนามิชอบ

0
Share this:

[ประกาศ] ทำการระงับบัญชีผู้ใช้ที่ทำการละเมิดเงื่อนไข: ขอเงินคืนจากกูเกิล โดยเจตนามิชอบ

ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทุกท่านทราบว่า ทางเราจะทำการระงับบัญชีของผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข จากการขอเงินคืนจากกูเกิล โดยเจตนามิชอบ ตามที่ได้ระบุไว้ใน https://terms2.line.me/LGAPP_term/sp?lang=en

“…6.3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้งาน ตามดุลยพินิจของบริษัท ในส่วนของการให้บริการทั้งหมด ต่อผู้ใช้โดยไม่ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.8. หากทางบริษัทมีความเห็นว่าผู้ใช้ได้กระทำการละเมิดหรือดูเหมือนกระทำการละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะกระทำการป้องกัน โดยระงับสิทธิ์ผู้ใช้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ เช่น การลบเนื้อหา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า…”

ดังนั้น ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์ต่อผู้ใช้เหล่านี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขออภัยในความไม่สะดวก

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...