หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] รับจี้เครื่องรางคริสตัลจากการรวมแบบ Fixed Combination!!

[อีเว้นท์] รับจี้เครื่องรางคริสตัลจากการรวมแบบ Fixed Combination!!

0
Share this:

[อีเว้นท์] รับจี้เครื่องรางคริสตัลจากการรวมแบบ Fixed Combination!!

ต้อนรับการกลับมาของจี้เครื่องรางรุ่นคริสตัลอีกครั้ง!!!คลาสที่สูงขึ้นของจี้เครื่องรางพรีเมียมรุ่นคริสตัล!

4 จี้เครื่องรางคริสตัล S,S+ ใหม่ !
ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพ
น้ำหอมเพิ่มเสน่ห์
เข็มทิศของนักเดินทาง (ค่าความสามารถ: S+ เข็มทิศของนักเดินทาง: 90%, S+ เข็มทิศของนักเดินทางรุ่นคริสตัล: 97%)
แหวนแห่งราชวงศ์

เงื่อนไขการรวมแบบ Fixed Combination :

ชิ้นส่วนตั๋วเครื่องบินช่วยชีพ A+ เลเวลสูงสุด.7  + จี้เครื่องราง A+ เลเวลสูงสุด 7 ชิ้นใดก็ได้ =>  ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพ S หรือ  ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพคริสตัล S

ชิ้นส่วนน้ำหอมเพิ่มเสน่ห์ A+ เลเวลสูงสุด.7 + จี้เครื่องราง A+ เลเวลสูงสุด 7 ชิ้นใดก็ได้  =>  น้ำหอมเพิ่มเสน่ห์ S หรือ น้ำหอมเพิ่มเสน่ห์คริสตัล S

ชิ้นส่วนเข็มทิศของนักเดินทาง A+เลเวลสูงสุด 7 + จี้เครื่องราง A+ เลเวลสูงสุด 7 ชิ้นใดก็ได้ => เข็มทิศของนักเดินทาง S หรือ เข็มทิศของนักเดินทางคริสตัล S

ชิ้นส่วนแหวนแห่งราชวงศ์ A+ เลเวลสูงสุด 7 + จี้เครื่องราง A+ เลเวลสูงสุด 7 ชิ้นใดก็ได้ => แหวนแห่งราชวงศ์ S หรือ แหวนแห่งราชวงศ์คริสตัล S

หมายเหตุ: การรวมแบบFixed Combination รวมได้เฉพาะชิ้นส่วนจี้เครื่องรางที่ออกในช่วงอีเว้นท์นี้เท่านั้น (จี้ชิ้นส่วนจี้เครื่องรางก่อนหน้านี้ ไม่สามารถนำมารวมได้ในอีเว้นท์การรวมแบบ fixed combination ในครั้งนี้)

“สะสมจี้เครื่องรางคริสตัล S กัน! แล้วรวมกับจี้วัตถุแห่งแสงสว่าง เพื่อรับจี้เครื่องรางรุ่นคริสตัล !’”

ระยะเวลา: 19 มิ.ย. 16:30 – 24 มิ.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...