หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [ประกาศ] ปัญหาไม่ได้รับรางวัลช่วงเวลาพิเศษ ช่วงเช้า รอบที่ 5 ของวันที่ 26 มิ.ย.

[ประกาศ] ปัญหาไม่ได้รับรางวัลช่วงเวลาพิเศษ ช่วงเช้า รอบที่ 5 ของวันที่ 26 มิ.ย.

0
Share this:

ทางเราทราบปัญหานี้และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลชดเชยเล่นรอบที่ 5 (ลูกบาศก์เพชร) เมื่อเข้าเล่นอีก 1 รอบในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00น. – 13:00น.

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...