หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] เล่น & ชนะเกมวันนี้ โอกาสได้จี้เครื่องราง S!

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะเกมวันนี้ โอกาสได้จี้เครื่องราง S!

0
Share this:

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะเกมวันนี้ โอกาสได้จี้เครื่องราง S!

เล่นทุกวัน! ได้ทุกวัน!

เงื่อนไข:
รอบ 1: 5,000 ทอง
รอบ 3: 10 เพชร
รอบ 5: จี้เครื่องราง A+ ~ S

รางวัลเล่นเกมชนะวิคตอรี (1 ครั้ง/ วิคตอรี)
เงื่อนไข:
ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี   ได้รับ 10,000 ทอง
ชนะแบบไลน์วิคตอรี   ได้รับ 10 เพชร
ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี   ได้รับ จี้เครื่องราง A+ ~ S

Tip: ได้จี้เครื่องรางหลากสีอันใหม่ได้ง่ายขึ้นจากรางวัลเหล่านี้!

ระยะเวลา: 21 ก.ค. 15:00 – 24 ก.ค. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...