หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] เล่น & ชนะ !โอกาสที่จะได้รับเตียวเสียน!ต้อนรับ 3ตัวละครพิเศษใหม่!

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะ !โอกาสที่จะได้รับเตียวเสียน!ต้อนรับ 3ตัวละครพิเศษใหม่!

0
Share this:

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะ !โอกาสที่จะได้รับเตียวเสียน!
ต้อนรับ 3ตัวละครพิเศษใหม่!

รางวัลการเล่นเกม: เล่นทุกวัน ! ได้ทุกวัน !
เงื่อนไข:
รอบ1 : 10 เพชร
รอบ 3 : 30,000 ทอง
รอบ 5 : ลูกบาศก์ทอง

รางวัลชัยชนะ Completion  (1ครั้ง/อีเว้นท์)
เงื่อนไข:
ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี่      รับ ผงลึกลับ (+10)
ชนะแบบไลน์วิคตอรี่           รับ ลูกบาศก์เพชร
ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี     รับ ลูกบาศก์ในตำนาน

Tip:  ได้ตัวละครใหม่ง่ายขึ้นจากรางวัลลูกบาศก์เหล่านี้

ระยะเวลากิจกรรม : 25 ก.ค. 20:30น. – 29 ก.ค. 15:00 น.

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...