[Sale] ตั๋วเพชร x โบนัสพิเศษ! รับ โบนัสพิเศษ สูงสุด 220เพชร !

0
313
Share this:

[Sale] ตั๋วเพชร x โบนัสพิเศษ!
รับ โบนัสพิเศษ สูงสุด 220เพชร !

เงื่อนไข:
ซื้อตั๋วเพชร 15 วัน  ราคา 3.99   รับฟรี  88 เพชร 
ซื้อตั๋วเพชร 30 วัน  ราคา 7.99   รับฟรี  220 เพชร!!

หมายเหตุ:
สามารถซื้อตั๋วเพชร 15 วัน หรือ 30วัน ได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่ง ! เมื่อครบจำนวนวันของตั๋วที่ซื้อ จึงจะสามารถซื้อตั๋วใหม่ได้อีกครั้ง!
ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อตั๋วเพชร 15วัน จะต้องใช้ให้ครบ 15วันก่อน จึงจะสามารถซื้อตั๋วใหม่อีกครั้งได้ เป็นต้น

*สามารถซื้อโปรโมชั่นตั๋วเพชรนี้ได้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. นี้เท่านั้น !

ระยะเวลากิจกรรม: 31 ก.ค. 15:40น. – 31 ส.ค. 15:00น.

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...