หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] เล่น & ชนะ ! โอกาสที่จะได้เทพซุส & ทรีเซีย !

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะ ! โอกาสที่จะได้เทพซุส & ทรีเซีย !

0
Share this:

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะ ! โอกาสที่จะได้เทพซุส  & ทรีเซีย !

รางวัลจากการเล่น

เล่นทุกวัน ! รับทุกวัน  !

เงื่อนไข:
รอบ 1 : ผงลึกลับ (+10)
รอบ 2 : 10 เพชร 
รอบ 3 : ลูกบาศก์ทอง

รางวัลชัยชนะ Completion  (1ครั้ง/อีเว้นท์)

-ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี่     รับ  ลูกบาศก์ทอง
-ชนะแบบไลน์วิคตอรี่           รับ ลูกบาศก์เพชร
-ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี    รับ ลูกบาศก์แตงโม

Tip: โอกาสที่จะได้รับเทพซุสและทรีเซียจากลูกบาศก์เหล่านี้

ระยะเวลากิจกรรม : 4 ส.ค. 15:30น. – 7 ส.ค. 15:00น.

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...