หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [ประกาศ] ไม่ได้รับของรางวัลจากการเล่นรอบที่ 5 ในวันที่ 17 ส.ค. 2558

[ประกาศ] ไม่ได้รับของรางวัลจากการเล่นรอบที่ 5 ในวันที่ 17 ส.ค. 2558

0
Share this:

[ประกาศ] ไม่ได้รับของรางวัลจากการเล่นรอบที่ 5 ในวันที่ 17 ส.ค. 2558

  ทางทีมงานได้รับทราบและตรวจสอบปัญหานี้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีผู้เล่นที่ไม่ได้รับของรางวัลในวันที่ 17 ส.ค. 2558 นั้น
เกิดจากการที่ผู้เล่นได้รับรางวัลเข้าเล่น รอบที่ 5 ซ้ำ 2ชิ้น เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2558 แล้ว จึงไม่ได้รับรางวัลเข้าเล่นรอบที่ 5 ในวันที่ 17 ส.ค. 2558

ส่วนผู้เล่นนอกเหนือจากนี้ ยังคงได้รับรางวัลตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...