หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] เล่น & ชนะได้เวลาทอยเต๋าแห่งชัยชนะ

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะได้เวลาทอยเต๋าแห่งชัยชนะ

0
Share this:

[อีเว้นท์] เล่น & ชนะ
ได้เวลาทอยเต๋าแห่งชัยชนะ

>> รางวัลเข้าเล่นเกม : เล่นทุกวัน รับทุกวัน

รอบ 1 : 5,000 ทอง
รอบ 2 : เจ้าสาวสุดสวยการ์ดแพ็ค 1 ใบ
รอบ 3 : 15 เพชร

>> รางวัลชัยชนะ Completion  (1ครั้ง/อีเว้นท์)

เงื่อนไข:
ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี่             รับ แพ็คการ์ด A~S+
ชนะแบบไลน์วิคตอรี่                  รับ แพ็คการ์ด A+~S+
ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี            รับ เจ้าสาวสุดสวยการ์ดแพ็ค(5ใบ)

ระยะเวลากิจกรรม : 28 ส.ค. 15:00 – 1 ก.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...