หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] ขายคืนหมวกของนักแข่งแถวหน้า

[อีเว้นท์] ขายคืนหมวกของนักแข่งแถวหน้า

0
Share this:

[อีเว้นท์] ขายคืนหมวกของนักแข่งแถวหน้า
โอกาสที่จะได้รับจี้เครื่องรางใหม่ง่ายขึ้นในช่วงอีเว้นท์

เงื่อนไข :
ขายคืนหมวกของนักแข่งแถวหน้า S+(LV.7) หรือ หมวกของนักแข่งแถวหน้า(คริสตัล) S+(LV.7) จะได้รับ สุดยอดหมวกของนักแข่งแถวหน้า S !!
ขายคืนหมวกของนักแข่งแถวหน้า S(LV.7) หรือ หมวกของนักแข่งแถวหน้า(คริสตัล) S(LV.7) จะได้รับ ชิ้นส่วนสุดยอดหมวกของนักแข่งแถวหน้า A+ !!
ได้รับทันที ทุกครั้งที่ขายคืน ตรวจสอบของรางวัลได้ที่กล่องข้อความ

NOTE : ถ้าทำการขายคืนจี้เครื่องรางข้างต้นภายหลังช่วงเวลากิจกรรมที่กำหนด คุณจะไม่ได้รับสุดยอดหมวกของนักแข่งแถวหน้า S หรือ ชิ้นส่วนสุดยอดหมวกของนักแข่งแถวหน้า A+!!

ระยะเวลา: 4 ก.ย. 15:00 – 8 ก.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...