หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [ประกาศ] ขยายเวลาปรับปรุงเซิฟเวอร์ออกไปจนถึงเวลา 20:00 น.

[ประกาศ] ขยายเวลาปรับปรุงเซิฟเวอร์ออกไปจนถึงเวลา 20:00 น.

0
Share this:

[ประกาศ] ขยายเวลาปรับปรุงเซิฟเวอร์ออกไปจนถึงเวลา 20:00 น.

เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดในระบบ ทำให้การอัพเดทจำเป็นจะต้องขยายออกไปจนถึงเวลา 20:00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลในการเล่นและการซื้อ กรุณาเข้าเล่นเกมภายหลังจากการปรับปรุงเซิฟเวอร์เสร็จสิ้น

ขออภัยในความไม่สะดวก

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...