[Sale] โปรโมชั่นเพชร x จี้อารีน่า ภายในระยะเวลาอีเว้นท์ จี้อารีน่า แสดงผล 100%!!

0
379
Share this:

[Sale] โปรโมชั่นเพชร x จี้อารีน่า
ภายในระยะเวลาอีเว้นท์ จี้อารีน่า แสดงผล 100%!!

โปรโมชั่นเพชร:
88 เพชร : ตั๋วสุ่มจี้อารีน่า (+1) (จำกัด 1 ครั้ง)
220 เพชร : ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S (+1)
440 เพชร : ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S (+2)
880 เพชร : ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S (+4) + ตั๋วสุ่มจี้อารีน่า (+2)

ระยะเวลา: 19 พ.ย. 16:00 – 24 พ.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...