หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] รางวัลเข้าเล่นและรางวัลชนะCompletion ชนะแบบทัวริสซึ่ม รับฟรีลูกบาศก์ในตำนาน!! เฉพาะช่วงอีเว้นท์เท่านั้น!

[อีเว้นท์] รางวัลเข้าเล่นและรางวัลชนะCompletion ชนะแบบทัวริสซึ่ม รับฟรีลูกบาศก์ในตำนาน!! เฉพาะช่วงอีเว้นท์เท่านั้น!

0
Share this:

[อีเว้นท์] รางวัลเข้าเล่นและรางวัลชนะCompletion
ชนะแบบทัวริสซึ่ม รับฟรีลูกบาศก์ในตำนาน!! เฉพาะช่วงอีเว้นท์เท่านั้น!

รางวัลเข้าเล่นเกม : เล่นทุกวัน! ได้รับทุกวัน!
รอบ 1 : 10,000 ทอง
รอบ 2 : ผงลึกลับ (+20)
รอบ 3 : ลูกบาศก์ทอง
รอบ 4 : 20 เพชร
รอบ 5 : ลูกบาศก์เพชร

รางวัลชนะ Completion (1ครั้ง/อีเว้นท์) : ชนะเกมเพื่อรับรางวัลเหล่านี้!
ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี่      รับ ลูกบาศก์ทอง
ชนะแบบไลน์วิคตอรี่            รับ ลูกบาศก์เพชร
ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี     รับ ลูกบาศก์ในตำนาน

Tip :เฉพาะช่วงอีเว้นท์เพิ่มโอกาสในการได้รับลูกบาศก์ในตำนานจาก ลูกบาศก์เพชร

ระยะเวลา : 27 พ.ย. 15:00 – 1 ธ.ค. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...