หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [Sale] โปรโมชั่นเพชร เมื่อซื้อเพชร รับตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S และจี้ชุดแสงคลาส S ฟรีตอนนี้!

[Sale] โปรโมชั่นเพชร เมื่อซื้อเพชร รับตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S และจี้ชุดแสงคลาส S ฟรีตอนนี้!

0
Share this:

[Sale] โปรโมชั่นเพชร
เมื่อซื้อเพชร รับตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S และจี้ชุดแสงคลาส S ฟรีตอนนี้!

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อ 88 เพชร รับฟรีตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S [จำกัด 1 ครั้ง]
ซื้อ 220 เพชร รับฟรีตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S + จี้วัตถุแห่งแสง S
ซื้อ 440 เพชร รับฟรีตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S(+2) + จี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติ S
ซื้อ 880เพชร รับฟรีตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S(+4) + จี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติS + จี้แสงแห่งเกียรติยศS

Tip : โอกาสลุ้นรับเข็มกลัดนายอำเภอ และจี้แสงแห่งเกียรติยศได้จากตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A+~S

ระยะเวลา : 15 ธ.ค. 15:50น. – 18 ธ.ค. (จนกว่าจะถึงเวลาปิดปรับปรุง)

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...