หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [อีเว้นท์] อีเว้นท์ช่วยเหลือ รับจี้เครื่องรางมากยิ่งขึ้น!!

[อีเว้นท์] อีเว้นท์ช่วยเหลือ รับจี้เครื่องรางมากยิ่งขึ้น!!

0
Share this:

[อีเว้นท์] อีเว้นท์ช่วยเหลือ รับจี้เครื่องรางมากยิ่งขึ้น!!

มาอัพเกรดจี้เครื่องรางกันเถอะ พร้อมรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้!!
>> อัพเกรดจี้เครื่องราง SALE 50% : เมื่ออัพเกรดจี้เครื่องรางใดก็ตาม ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ลดราคาค่าอัพเกรดลง 50%
>> ที่เก็บจี้เครื่องราง SALE 50% : เมื่อทำการขยายที่เก็บจี้เครื่องรางเพิ่ม
>> SALE สูงสุด 50%! กับตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม
เมื่อซื้อตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียมจากเดิม 25 เพชร >> 15 เพชร และเมื่อซื้ออีกครั้งเหลือ 10 เพชร!
เมื่อซื้อตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียมจากเดิม 100 เพชร >> 50 เพชร !
>> โบนัสอัพเกรดจี้เครื่องราง A~S!!
– เมื่ออัพเกรดจี้เครื่องราง A ถึงเลเวลสูงสุด(Lv.7)ในช่วงระยะเวลากิจกรรม รับทันที วัตถุแห่งแสงสว่าง A (ทุกครั้ง)
– เมื่ออัพเกรดจี้เครื่องราง A+ ถึงเลเวลสูงสุด(Lv.7)ในช่วงระยะเวลากิจกรรม รับทันที วัตถุแห่งแสงสว่าง A+ (ทุกครั้ง)
– เมื่ออัพเกรดจี้เครื่องราง S ถึงเลเวลสูงสุด(Lv.7) ในช่วงระยะเวลากิจกรรม รับทันที จี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติ S (จำกัด 1 ครั้ง)
>> อัตราความสำเร็จในการอัพเกรดจี้จะเพิ่มขึ้น ในช่วงอีเว้นท์นี้เท่านั้น!!!

รางวัลเข้าเล่น & ชนะCompletion
>> รางวัลเข้าเล่นเกม : เล่นทุกวัน! ได้รับทุกวัน!
รอบ 1 : 10 เพชร
รอบ 2 : 20,000 ทอง
รอบ 3 : ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม
รอบ 4 : วัตถุแห่งแสงสว่าง A
รอบ 5 : 30,000 ทอง
>> รางวัลชนะCompletion (1 ครั้ง/อีเว้นท์)
ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี่     รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S
ชนะแบบไลน์วิคตอรี่           รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S
ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี่     รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S

ระยะเวลา : 8 มี.ค. 15:00 – 11 มี.ค. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...