หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [ประกาศ]ปัญหาการไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากความผิดพลาดทางระบบ จึงทำให้ผู้เล่นไม่ได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้

[ประกาศ]ปัญหาการไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากความผิดพลาดทางระบบ จึงทำให้ผู้เล่นไม่ได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้

0
Share this:

[ประกาศ]ปัญหาการไม่ได้รับของรางวัล
เนื่องจากความผิดพลาดทางระบบ จึงทำให้ผู้เล่นไม่ได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้
1.ไม่ได้รับของรางวัลจากการชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี่
ผู้ที่เล่นเกมชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี่ในวันที่ 22 เมษายน ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00-12:10น. จะไม่ได้รับของรางวัลคือ”ชิ้นส่วนบัตรเชิญไม่คาดฝันA”  ปัญหาดังกล่าวได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้เล่นทำตามเงื่อนไขอีกครั้ง จะได้รับของรางวัลตามปกติ

2.ไม่ได้รับของรางวัลจากการขายคืนบัตรเชิญไม่คาดฝัน S
ผู้เล่นที่ขายคืนบัตรเชิญไม่คาดฝัน S ในวันที่ 22 เมษายน ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00-11:25น. จะไม่ได้รับของรางวัลคือ ชิ้นส่วนบัตรเชิญไม่คาดฝัน A 2 ชิ้น& วัตถุแห่งแสงสว่าง S ใครที่พบปัญหาดังกล่าว กรุณาทำการแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...