หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [ประกาศ] ส่งของรางวัลชดเชยปัญหาบัตรเชิญไม่คาดฝัน ; เรียบร้อยแล้ว

[ประกาศ] ส่งของรางวัลชดเชยปัญหาบัตรเชิญไม่คาดฝัน ; เรียบร้อยแล้ว

0
Share this:

[ประกาศ] ส่งของรางวัลชดเชยปัญหาบัตรเชิญไม่คาดฝัน ; เรียบร้อยแล้ว

ผู้เล่นที่ขายคืนบัตรเชิญไม่คาดฝัน S ในวันที่ 22 เมษายน แล้วไม่ได้รับของรางวัล คือ
ชิ้นส่วนบัตรเชิญไม่คาดฝัน A 2 ชิ้น& วัตถุแห่งแสงสว่าง S ทีมงานได้ทำการส่งรางวัลชดเชยให้แก่ผู้เล่นเรียบร้อยแล้ว
ใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลชดเชย กรุณาทำการแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...