หน้าแรก เกม lineage2 Lineage2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

Lineage2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

0
Lineage2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]
Share this:

LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]
 เพื่อการฉลองครบรอบ 12 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ขอนำเสนอกิจกรรมสะสมตัวอักษรสู่โลกของเอเดน นางฟ้าแมวเหมียวได้หายตัวไปเป็นเวลานานมาก
แต่ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำตัวอักษรของคุณและให้ของขวัญสุดพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม

เริ่มต้น 11 พค. 2016 จนถึง 25 พค. 2016 กระเป๋าสะสมตัวอักษรจะตกจากมอนสเตอร์ต่างๆ ทั่วทั้งเอเดน กระเป๋าเหล่านี้จะบรรจุตัวอักษร
แบบสุ่ม เมื่อเราสะสมตัวอักษรและนำมาสะกดเป็นคำเหล่านี้ TOGETHER, NCSOFT, หรือ LINEAGE II และส่งให้กับนางฟ้าแมวเหมียวที่
อยู่ใกล้ที่สุดโดยนางฟ้าแมวเหมียวจะยืนอยู่จุดที่แสนสะดวกต่อการพบตรงจุดที่จัดกิจกรรมของเมือง นางฟ้าแมวเหมียวจะอยู่ในเมืองจนถึงวันที่ 1มิถุนายน 2016 หลังจากนั้น นางฟ้าแมวเหมียวและตัวอักษรต่างๆ จะหายไป ข้อควรจำ ของรางวัลสะสมตัวอักษรจะถูกลบภายหลังในวันที่ 15 มิถุนายน 2016

Event Items

Item Name
Description
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

Letter Collector’s Pouch: TOGETHER
Open to receive one of the following letters: T, O, G, E, or H
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

Letter Collector’s Pouch: LINEAGE II
Open to receive one of the following letters: L, I, N, E, A, or G
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

Letter Collector’s Pouch: NCSOFT
Open to receive one of the following letters: N, C, O, F, or T
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

Letter Collector’s Pouch: RIIS
Open to receive one of the following letters: R, II, or S
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

Letter Collector’s Lucky Pouch
Open for a chance to get a Letter Collector’s Pouch: RIIS
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]

Letter Collector’s Gift
For 1 hour, Attack/Casting speed +10%, Max HP/MP +10%, and +10 Running Speed. 30 minute reuse time.

ของรางวัล

หากคุณเคยร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมาคุณจะไม่ผิดหวัง ในปีนี้เรามีของรางวัลแบบใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด!

 

LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]
Dark Amaranthine Enhancement Stone
Tauti’s Dual Axe
Tauti’s Axe
Kelbim Bow
Kelbim Dual Dagger
Tauti’s One-handed Axe
Kelbim Dagger
Kelbim Cross Bow
Kelbim’s Atelia Fragment
Blessed Specter Thrower
Blessed Specter Stormer
Blessed Specter Retributor
Blessed Specter Buster
Blessed Specter Dual Sword
Blessed Specter Fighter
Blessed Specter Caster
Blessed Specter Dual Dagger
Blessed Specter Slasher]
Blessed Specter Cutter
Blessed Specter Shaper
Blessed Specter Avenger
Blessed Specter Dual Blunt
Blessed Specter Shooter
Dark Eternal Enhancement Stone
Blessed Seraph Breastplate
Blessed Seraph Leather Armor
Blessed Seraph Tunic
Blessed Seraph Leather Leggings
High-grade Wind Dye Pack
Heavy Wind Stone
Blessed Seraph Stockings
Lv. 5 Legendary Dye Pack
Blessed Seraph Shoes
Blessed Seraph Helmet
Blessed Seraph Gaiters
Blessed Seraph Leather Helmet
Blessed Seraph Circlet
Blessed Seraph Gauntlet
Blessed Seraph Leather Glove
Lv. 5 Ancient Dye Pack
Blessed Seraph Leather Boots
Blessed Seraph Boots
Blessed Seraph Glove
Lv. 5 Giant Dye Pack
Blessed Seraph Sigil
Dark Eternal Enhancement Stone Fragment
Blessed Seraph Shield
Top-grade Spirit Stone
Mid-grade Wind Dye Pack
Lv. 4 Legendary Dye Pack
Fortune Pocket – Stage 5
Leona’s Scroll: 10,000,000 SP
Low-grade Wind Dye Pack
Lv. 4 Ancient Dye Pack
Lv. 3 Legendary Dye Pack
High-grade Spirit Stone
Leona’s Scroll: 5,000,000 SP
Lv. 4 Giant Dye Pack
Mid-grade Spirit Stone
Spirit Stone: Hair Accessory
Lv. 3 Ancient Dye Pack
Fortune Pocket – Stage 3
Lv. 3 Giant Dye Pack
Leona’s Scroll: 1,000,000 SP
Gemstone – (R-grade)
Blueberry Cake (MP) x3
Spirit Stone
Blessed Spiritshot (R-grade) x500
Soulshot – (R-grade) x2000
Crystal – (R-grade) x20
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]
Mystic Soul Crystal
Seven Signs’ Energy
Talisman – Anakim
Venir’s Talisman – Stage 14
Leona’s Soul Crystal – Stage 7
Talisman – Lilith
Venir’s Talisman – Stage 13
Mystic Soul Crystal Fragment
Leona’s Soul Crystal – Stage 6
Immortal Scroll Chapter 1
Leona’s Soul Crystal – Stage 6
Venir’s Talisman – Stage 12
Leona’s Soul Crystal – Stage 7
Superior Giant’s Codex – Mastery Chapter 1
Kain’s Soul Crystal – Stage 7
Kain’s Soul Crystal – Stage 6
Mermoden’s Soul Crystal – Stage 7
Lionel’s Soul Crystal – Stage 6
Kaliel’s Energy (Desire)
Leona’s Soul Crystal – Stage 5
Pantheon’s Soul Crystal – Stage 7
Lionel’s Soul Crystal – Stage 6
Pantheon’s Soul Crystal – Stage 6
Superior Giant’s Codex Chapter 1
Lionel’s Soul Crystal – Stage 5
Leona’s Soul Crystal – Stage 4
Pantheon’s Soul Crystal – Stage 6
Kaliel’s Energy (Longing)
Elcyum
Mermoden’s Soul Crystal – Stage 6
Rune Stone
Kain’s Soul Crystal – Stage 6
Kain’s Soul Crystal – Stage 5
Lionel’s Soul Crystal – Stage 4
Top-grade Spirit Stone
Pantheon’s Soul Crystal – Stage 5
Mermoden’s Soul Crystal – Stage 5
Immortal Scroll
Pantheon’s Soul Crystal – Stage 4
Kain’s Soul Crystal – Stage 4
Mermoden’s Soul Crystal – Stage 4
Elcyum Crystal
High-grade Spirit Stone
Mid-grade Spirit Stone
Giant’s Energy
Spirit Stone: Hair Accessory
Energy of Destruction 3-unit Pack
Cheesecake (CP) x3
Elcyum Powder
Gemstone – R-Grade
Spirit Stone
Blessed Spiritshot (R-grade) x500
Crystal – R-Grade x20
Soulshot – R-Grade x2000
LINEAGE 2 | กิจกรรมเก็บสะสมตัวอักษร [11/5/2016]
Lindvior’s Earring
Blessed Antharas’ Earring
Ruler’s Authority
Blessed Valakas’ Necklace
Tauti’s Ring
Earth Wyrm Heart Ring
Blessed Scroll – R99-grade
Bottle of Baium’s Soul
Antharas’ Earring
Baium’s Ring
Queen Ant’s Ring
Bloody Amaranthine Enhancement Stone
Valakas’ Necklace
Bottle of Antharas’ Soul
Blessed Scroll – R95-grade
Bottle of Valakas’ Soul
Bottle of Frintezza’s Soul
Blessed Scroll – R99-grade (Weapon only)
Blessed High-grade Lucky Enchant Stone: Weapon – (R-grade)
Orfen’s Earring
Blessed Scroll – R99-grade (Armor only)
Bloody Eternal Enhancement Stone
Blessed High-grade Lucky Enchant Stone: Armor – (R-grade)
Blessed Scroll – R95-grade (Weapon)
Blessed Scroll: Enchant Weapon – (R-grade)
Giant’s Scroll: Enchant Weapon  – (R-grade)
Blessed Scroll – R95-grade (Armor)
Blessed Scroll: Enchant Armor – (R-grade)
Top-grade Spirit Stone
Scroll: Enchant Hair Accessory
Giant’s Scroll: Enchant Armor – (R-grade)
Bloody Eternal Enhancement Stone Fragment
High-grade Spirit Stone
Scroll: Enchant Weapon -(R-grade)
Mid-grade Spirit Stone
Spirit Stone: Hair Accessory
Scroll: Enchant Armor (R-grade)
Bottle Fragment of Antharas’ Soul
Bottle Fragment of Valakas’ Soul
Strawberry Cake (HP) x3
Gemstone – R-Grade
Spirit Stone
Blessed Spiritshot (R-grade) x500
Crystal – (R-grade) x20
Soulshot – (R-grade) x2000

อย่าลืมเตรียมพื้นที่ในคลังของคุณให้ว่าง! 

เหล่านักผจญภัยทั้งหลาย…มันถึงเวลาเก็บรวบรวมตัวอักษรแล้ว..
คุณไม่ต้องกังวลว่าตัวอักษรมีไม่เพียงพอกับความต้องการสำหรับคุณ.
 
นอกจากนี้เรามีถุงตัวอักษร RIIS ขายในร้านค้าภายในเกม LINEAGE 2
สำหรับระยะเวลาของกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2016
 

ที่มา : Lineage 2
แปลและเรียบเรียง : Francis  Merrell
LINEAGE II : Infinite Odyssey [L2Inter SV.Freya Clan.CollectiOnTH]
Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...