หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ LINE เกมเศรษฐีเข้าเล่นเกมวันนี้รับฟรี LINE Points สูงสุด 12 พอยท์

LINE เกมเศรษฐีเข้าเล่นเกมวันนี้รับฟรี LINE Points สูงสุด 12 พอยท์

0
Share this:

LINE เกมเศรษฐี

เข้าเล่นเกมวันนี้รับฟรี LINE Points สูงสุด 12 พอยท์
เข้าร่วมเลย : https://lin.ee/3alSoUa/dmst/th/getrichTH

ระยะเวลา : 26 พ.ค. 9.00น ถึง 29 พ.ค. 9.00น

วิธีการเข้าร่วมสนุก :
เข้าหน้า LINE Points คลิกเริ่มเกมจากหน้าดังกล่าว
เข้าเล่มเกมวันที่หนึ่งจะได้รับ 2 พอยท์
เข้าเล่มเกมวันที่สองจะได้รับเพิ่มอีก 2 พอยท์
เข้าเล่มเกมวันที่สามจะได้รับเพิ่มอีก 2 พอยท์
เข้าร่วมครบ 3 วัน รับเพิ่ม!! อีก 6 พอยท์

ของรางวัลจะส่งช่วงกลางเดือนมิถุนายน

หมายเหตุ :
> กิจกรรมจะสิ้นสุดลงเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมครบตามที่กำหนด
> คุณอาจไม่ได้รับคะแนนอย่างถูกต้องหากมีการเปลี่ยนแปลงประเทศใช้งานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากได้รับคะแนนแล้ว
> สามารถเข้าร่วมเฉพาะ Android เท่านั้น
> สามารถเข้าร่วมเฉพาะผู้เล่นบัญชีไลน์ไทยเท่านั้น

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...