หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [Sales] ช็อคกันทั่วโลกเกมเศรษฐี! ต้องไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแน่ๆ!

[Sales] ช็อคกันทั่วโลกเกมเศรษฐี! ต้องไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแน่ๆ!

0
Share this:

[Sales]  ช็อคกันทั่วโลกเกมเศรษฐี! ต้องไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแน่ๆ!
ช็อค#1 เพิ่มโบนัส, ยิ่งเพิ่มเพชร
– ซื้อ 22 เพชร + โบนัส 2 เพชร = 24 เพชร
– ซื้อ 44 เพชร + โบนัส 4 เพชร = 48 เพชร
– ซื้อ 88 เพชร + โบนัส 16 เพชร = 104 เพชร
– ซื้อ 220 เพชร + โบนัส 66 เพชร = 286 เพชร
– ซื้อ 440 เพชร + โบนัส 176 เพชร = 616 เพชร
– ซื้อ 880 เพชร + โบนัส 440 เพชร = 1320 เพชร

ช็อค#2 เพิ่มโบนัส, ยิ่งเพิ่มทอง
– ซื้อ 10,000 ทอง + โบนัส 1,000 ทอง = 11,000 ทอง
– ซื้อ 20,000 ทอง + โบนัส 2,000 ทอง = 22,000 ทอง
– ซื้อ 50,000 ทอง + โบนัส 10,000 ทอง = 60,000 ทอง
– ซื้อ 100,000 ทอง + โบนัส 30,000 ทอง = 130,000 ทอง
– ซื้อ 300,000 ทอง + โบนัส 120,000 ทอง = 420,000 ทอง
– ซื้อ 500,000 ทอง + โบนัส 250,000 ทอง = 750,000 ทอง

ช็อค#3 เพิ่มโบนัส, ยิ่งเพิ่มโคลเวอร์
– ซื้อ 5 โคลเวอร์ + โบนัส 1 โคลเวอร์ = 6 โคลเวอร์
– ซื้อ 10 โคลเวอร์ + โบนัส 1 โคลเวอร์ = 11 โคลเวอร์
– ซื้อ 20 โคลเวอร์ + โบนัส 4 โคลเวอร์ = 24 โคลเวอร์
– ซื้อ 40 โคลเวอร์ + โบนัส 12 โคลเวอร์ = 52 โคลเวอร์
– ซื้อ 75 โคลเวอร์ + โบนัส 30 โคลเวอร์ = 105 โคลเวอร์
– ซื้อ 100 โคลเวอร์ + โบนัส 50 โคลเวอร์ = 150 โคลเวอร์

ระยะเวลากิจกรรม : 31 พ.ค. 15:00 – 3 มิ.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...