หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [Sales] ต้อนรับโปรโมชั่นเพชรเดือนมิถุนากัน~

[Sales] ต้อนรับโปรโมชั่นเพชรเดือนมิถุนากัน~

0
Share this:

[Sales]  ต้อนรับโปรโมชั่นเพชรเดือนมิถุนากัน~
– ซื้อ 44 เพชร รับฟรี หินลึกลับ B (x2) (ครั้งเดียว)
– ซื้อ 88 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x2) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S
– ซื้อ 220 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x3) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S
– ซื้อ 440 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x4) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S & ตั๋วสุ่มจี้สนับสนุนตัวละคร (x1)
– ซื้อ 880 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x6) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S+ & ตั๋วสุ่มจี้สนับสนุนตัวละคร (x2)

@ สวรรค์แห่งการแลกเปลี่ยน: สะสมหินลึกลับ B เพื่อแลกเปลี่ยนกับ แสงสว่างแห่งเกียรติยศ S
1. หินลึกลับ(x5) สามารถแลกเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งเกียรติยศได้ดังนี้ :
– แสงสว่างแห่งเกียรติยศ[เกาะร้าง]: รับความสามารถเสริม หนีออกจากเกาะร้าง 80%!
– แสงสว่างแห่งเกียรติยศ[ระฆังทอง]: รับความสามารถเสริม ทุกครั้งที่ผ่านจุดSTART ได้รับเงินเดือนเพิ่ม 80%!
– แสงสว่างแห่งเกียรติยศ[ค่าผ่านทาง]: รับความสามารถเสริม เมื่อถึงพื้นที่ของตัวเอง โอกาส 40%เพิ่มค่าผ่านทาง 2 เท่า!
2. หินลึกลับ(x7) สามารถแลกเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งเกียรติยศได้ดังนี้:
– แสงสว่างแห่งเกียรติยศ[ดับเบิ้ล]: รับความสามารถเสริม เพิ่มโอกาสการทอยได้ดับเบิ้ล 25%!
– แสงสว่างแห่งเกียรติยศ[สลายนางฟ้า]: รับความสามารถเสริม สลายการ์ดนางฟ้า 48%!
– แสงสว่างแห่งเกียรติยศ[ฟรีค่าซื้อต่อ]: รับความสามารถเสริม โอกาส40% ฟรีค่าซื้อต่อ และค่าผ่านทางx2เมื่อซื้อต่อ! (ใหม่)

*จี้แสงสว่างแห่งเกียรติยศ S เป็นวัตถุดิบในการรวมซ้ำอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนค่าความสามารถที่ 2 ของจี้เครื่องรางคลาส S+
**หลังจากแลกเปลี่ยน หินลึกลับ B จะหายไป

ระยะเวลากิจกรรม : 31 พ.ค. 15:00 – 3 มิ.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...