หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ [Sale] 400 คน ที่จะได้การ์ดโจน ออฟ อาร์ค S+!

[Sale] 400 คน ที่จะได้การ์ดโจน ออฟ อาร์ค S+!

0
Share this:

[Sale]  400 คน ที่จะได้การ์ดโจน ออฟ อาร์ค S+!
โอกาสสำคัญ สำหรับผู้ที่ซื้อโปรโมชั่นเพชรในช่วงกิจกรรม ตั้งแต่ราคา 44 – 880 เพชร!
ยิ่งซื้อมาก! ยิ่งซื้อบ่อย! โอกาสเป็นผู้โชคดีก็สูงขึ้น!
มีโอกาสได้กันทุกวัน!!

8 มิ.ย.: สุ่ม 50 ท่านได้รับโจน ออฟ อาร์ค S+ [รับรางวัล 10 มิ.ย.]
9 มิ.ย.: สุ่ม 50 ท่านได้รับโจน ออฟ อาร์ค S+ [รับรางวัล 10 มิ.ย.]
10 มิ.ย.: สุ่ม 50 ท่านได้รับโจน ออฟ อาร์ค S+ [รับรางวัล 13 มิ.ย.]
11 มิ.ย.: สุ่ม 50 ท่านได้รับโจน ออฟ อาร์ค S+ [รับรางวัล 13 มิ.ย.]
12 มิ.ย.: สุ่ม 50 ท่านได้รับโจน ออฟ อาร์ค S+ [รับรางวัล 13 มิ.ย.]
13 มิ.ย.: สุ่ม 50 ท่านได้รับโจน ออฟ อาร์ค S+ [รับรางวัล 14 มิ.ย.]
14 มิ.ย.: สุ่ม 100 ท่านได้รับโจน ออฟ อาร์ค S+ [รับรางวัล 14 มิ.ย.]

ระยะเวลากิจกรรม : 8 มิ.ย. 15:00 – 14 มิ.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...