[Sale] โปรโมชั่นเพชรมาทักทายราศีเมถุน!

0
470
Share this:

[Sale]  โปรโมชั่นเพชรมาทักทายราศีเมถุน!
ซื้อ 44 เพชร รับฟรี ชิ้นส่วนแสงแห่งเกียรติยศ A (x1) (ครั้งเดียวเท่านั้น)
ซื้อ 88 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x2) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S (x1)
ซื้อ 220 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x3) & ชิ้นส่วนแสงแห่งเกียรติยศ A (x1)
ซื้อ 440 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x4) & ชิ้นส่วนแสงแห่งเกียรติยศ A (x2) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S (x1)
ซื้อ 880 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x6) & ชิ้นส่วนแสงแห่งเกียรติยศ A (x3) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S+ (x1)

ระยะเวลากิจกรรม : 14 มิ.ย. 15:00 – 16 มิ.ย. 15:00

image

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...