หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ ​[ใหม่] โอกาสใหม่กับจี้เครื่องรางมหัศจรรย์!

​[ใหม่] โอกาสใหม่กับจี้เครื่องรางมหัศจรรย์!

0
Share this:

​[ใหม่] โอกาสใหม่กับจี้เครื่องรางมหัศจรรย์!

@ ความสามารถของจี้เครื่องราง[ทดลอง] จะเเสดงผล 1 ครั้งเท่านั้น ใน 1 รอบที่เล่น แต่ได้รับอัตราและเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่ก่อน!

หาจากไหน: C~A จากการสุ่ม, B~S จากการสุ่มแบบพรีเมียม
จี้เครื่องราง[ทดลอง] และอัตราความสามารถใหม่:

@ จี้ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพของCE [ทดลอง] C~A+

– ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพของCEO [ทดลอง] C : ทุกครั้งที่ตกไปยังเมืองฝ่ายตรงข้าม หลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางแล้ว จะได้เที่ยวรอบโลก 68~75%

– ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพของCEO [ทดลอง] B : ทุกครั้งที่ตกไปยังเมืองฝ่ายตรงข้าม หลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางแล้ว จะได้เที่ยวรอบโลก 73~80%

– ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพของCEO [ทดลอง] A : ทุกครั้งที่ตกไปยังเมืองฝ่ายตรงข้าม หลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางแล้ว จะได้เที่ยวรอบโลก 78~85%

– ตั๋วเครื่องบินช่วยชีพของCEO [ทดลอง] A+ : ทุกครั้งที่ตกไปยังเมืองฝ่ายตรงข้าม หลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางแล้ว จะได้เที่ยวรอบโลก 83~90%

@ จี้อุปกรณ์เขียนแบบ [ทดลอง] C~A+

– อุปกรณ์เขียนแบบ [ทดลอง] C : เมื่อสร้างครบ 3อาคาร โอกาส 68~75% ไปยังจุด START!

– อุปกรณ์เขียนแบบ [ทดลอง] B : เมื่อสร้างครบ 3อาคาร โอกาส 73~80% ไปยังจุด START!

– อุปกรณ์เขียนแบบ [ทดลอง] A : เมื่อสร้างครบ 3อาคาร โอกาส 78~85% ไปยังจุด START!

– อุปกรณ์เขียนแบบ [ทดลอง] A+ : เมื่อสร้างครบ 3อาคาร โอกาส 83~90% ไปยังจุด START!

@ จี้เครื่องกำเนิดหลุมดำ [ทดลอง] C~A+

– เครื่องกำเนิดหลุมดำ [ทดลอง] C : เมื่อมาถึงแลนด์มาร์คของตัวเอง โอกาส 61~75% ที่จะทำให้เกิดหลุมดำเชื่อมพื้นที่ของฉันกับพื้นที่ที่เลือก

– เครื่องกำเนิดหลุมดำ [ทดลอง] B : เมื่อมาถึงแลนด์มาร์คของตัวเอง โอกาส 66~80% ที่จะทำให้เกิดหลุมดำเชื่อมพื้นที่ของฉันกับพื้นที่ที่เลือก

– เครื่องกำเนิดหลุมดำ [ทดลอง] A : เมื่อมาถึงแลนด์มาร์คของตัวเอง โอกาส 71~85% ที่จะทำให้เกิดหลุมดำเชื่อมพื้นที่ของฉันกับพื้นที่ที่เลือก

– เครื่องกำเนิดหลุมดำ [ทดลอง] A+ : เมื่อมาถึงแลนด์มาร์คของตัวเอง โอกาส 76~90% ที่จะทำให้เกิดหลุมดำเชื่อมพื้นที่ของฉันกับพื้นที่ที่เลือก

@ จี้นาฬิกาเรียกตัวด่วนจากCEO [ทดลอง] C~A+

– นาฬิกาเรียกตัวด่วนจากCEO [ทดลอง] C : 61~75% เมื่อถึงแลนด์มาร์คตัวเอง จะดึงฝ่ายตรงข้าม ที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลก มาที่ตัวเองทันที

– นาฬิกาเรียกตัวด่วนจากCEO [ทดลอง] B : 66~80% เมื่อถึงแลนด์มาร์คตัวเอง จะดึงฝ่ายตรงข้าม ที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลก มาที่ตัวเองทันที

– นาฬิกาเรียกตัวด่วนจากCEO [ทดลอง] A : 71~85% เมื่อถึงแลนด์มาร์คตัวเอง จะดึงฝ่ายตรงข้าม ที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลก มาที่ตัวเองทันที

– นาฬิกาเรียกตัวด่วนจากCEO [ทดลอง] A+ : 76~90% เมื่อถึงแลนด์มาร์คตัวเอง จะดึงฝ่ายตรงข้าม ที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลก มาที่ตัวเองทันที

@ จี้ตั๋วทองด่วนพิเศษ [ทดลอง] C~A+

– ตั๋วทองด่วนพิเศษ [ทดลอง] C : โอกาส 68~75% เมื่อตกยังเที่ยวรอบโลก สามารถเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอ 1 ตา

– ตั๋วทองด่วนพิเศษ [ทดลอง] B : โอกาส 73~80% เมื่อตกยังเที่ยวรอบโลก สามารถเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอ 1 ตา

– ตั๋วทองด่วนพิเศษ [ทดลอง] A : โอกาส 78~85% เมื่อตกยังเที่ยวรอบโลก สามารถเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอ 1 ตา

– ตั๋วทองด่วนพิเศษ [ทดลอง] A+ : โอกาส 83~90% เมื่อตกยังเที่ยวรอบโลก สามารถเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอ 1 ตา

@ จี้ตั๋วเที่ยวบินด่วน [ทดลอง] C~A+

– ตั๋วเที่ยวบินด่วน [ทดลอง] C : หากตั๋วเครื่องบินช่วยชีพแสดงผล เมื่อฝ่ายตรงกันข้ามตกพื้นที่ของฉัน โอกาส 61~75% ที่จะเที่ยวรอบโลกด้วยกัน

– ตั๋วเที่ยวบินด่วน [ทดลอง] B : หากตั๋วเครื่องบินช่วยชีพแสดงผล เมื่อฝ่ายตรงกันข้ามตกพื้นที่ของฉัน โอกาส 66~80% ที่จะเที่ยวรอบโลกด้วยกัน

– ตั๋วเที่ยวบินด่วน [ทดลอง] A : หากตั๋วเครื่องบินช่วยชีพแสดงผล เมื่อฝ่ายตรงกันข้ามตกพื้นที่ของฉัน โอกาส 71~85% ที่จะเที่ยวรอบโลกด้วยกัน

– ตั๋วเที่ยวบินด่วน [ทดลอง] A+ : หากตั๋วเครื่องบินช่วยชีพแสดงผล เมื่อฝ่ายตรงกันข้ามตกพื้นที่ของฉัน โอกาส 76~90% ที่จะเที่ยวรอบโลกด้วยกัน
ระยะเวลากิจกรรม : 12 ก.ค. 15:00 – 15 ก.ค. 15:00

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...