​[ใหม่] ไอเทมจำเป็นสำหรับการชนะล้มละลาย อัตราเพิ่มเมื่อไม่แสดงผล!

0
357
Share this:

​[ใหม่] ไอเทมจำเป็นสำหรับการชนะล้มละลาย อัตราเพิ่มเมื่อไม่แสดงผล!

@ จี้อนุสรณ์แห่งราชวงศ์[แบบเพิ่มอัตรา] S

ความสามารถ: เมื่อถึงพื้นที่ของตัวเอง มีโอกาส 56~70% ที่ค่าผ่านทางจะเพิ่มx2 (เพิ่มอัตราเมื่อไม่แสดงผล ; เมื่อเล่นในเกม ค่อยๆเพิ่ม 3% ทุกครั้งที่ไม่แสดงผล และจะกลับเป็นค่าเดิมอีกครั้งเมื่อแสดงผลแล้ว)

@ จี้อนุสรณ์แห่งราชวงศ์[แบบเพิ่มอัตรา] S+

ความสามารถ: เมื่อถึงพื้นที่ของตัวเอง มีโอกาส 69~83% ที่ค่าผ่านทางจะเพิ่มx2 (เพิ่มอัตราเมื่อไม่แสดงผล ; เมื่อเล่นในเกม ค่อยๆเพิ่ม 3% ทุกครั้งที่ไม่แสดงผล และจะกลับเป็นค่าเดิมอีกครั้งเมื่อแสดงผลแล้ว)

หาได้จาก:การรวมจี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A แบบFixed Combination, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S
สุดยอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งที่แกร่งยิ่งขึ้น!

@ สุดยอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง S

ความสามารถ: เมื่อสร้างแลนด์มาร์ค มีโอกาส 73~80% ที่ค่าผ่านทางจะเพิ่มx2

@ สุดยอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง S+

ความสามารถ: เมื่อสร้างแลนด์มาร์ค มีโอกาส 78~85% ที่ค่าผ่านทางจะเพิ่มx2

หาได้จาก:การรวมจี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A แบบFixed Combination, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S
@ ยิ่งได้รับ ยิ่งรับฟรี! : ได้รับจี้เครื่องรางข้างล่างนี้ในช่วงอีเว้นท์ รับเพชรฟรี

– ได้รับ จี้อนุสรณ์แห่งราชวงศ์[แบบเพิ่มอัตรา] S รับฟรี 100 เพชร

– ได้รับ จี้อนุสรณ์แห่งราชวงศ์[แบบเพิ่มอัตรา] S+ รับฟรี 200 เพชร

– ได้รับ จี้สุดยอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง S รับฟรี 100 เพชร

– ได้รับ จี้สุดยอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง S+ รับฟรี 200 เพชร

* 1ครั้ง/ คลาส /จี้เครื่องราง เท่านั้น ดังนั้นสามารถรับได้ถึง 600 เพชร [S 200 เพชร, S+ 400 เพชร]

** รางวัลจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายวันที่ 22 ก.ค. 19:00น.
@ จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A: ไม่มีความสามารถ ใช้สำหรับการรวมแบบ Fixed Combination และกิจกรรมแลกเปลี่ยน

หาได้จาก: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, การรวมจี้เครื่องรางแบบ (B+B), ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S, โปรโมชั่นเพชร

@ การรวมจี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A แบบFixed Combination

รวม [จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A(Lv.7)] + [จี้เครื่องรางใดก็ได้คลาส A(Lv.7)] สุ่มรับ 1 ในไอเทมกิจกรรม S/S+ เหล่านี้:

– จี้เข็มกลัดนายอำเภอ ที่ถูกปลุก S/S+

– จี้สุดยอดนาฬิกาเรียกตัวด่วนจากCEO S/S+

– จี้เครื่องกำเนิดหลุมดำ[คริสตัล] S/S+

– จี้อนุสรณ์แห่งราชวงศ์[แบบเพิ่มอัตรา] S/S+

– จี้สุดยอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง S/S+

@ กิจกรรมแลกเปลี่ยน: จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A 

– จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A (x1) แลกเปลี่ยนเป็น 50,000 ทอง

– จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A (x3) แลกเปลี่ยนเป็น ตั๋วสุ่มจี้แสงสว่าง

– จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A (x5) แลกเปลี่ยนเป็น ตั๋วสุ่มจี้แสงแห่งเกียรติยศ 0720

– จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A (x7) แลกเปลี่ยนเป็น จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S+

* ตั๋วสุ่มจี้แสงแห่งเกียรติยศ 0720 สุ่มรับจี้แสงแหง่เกียรติยศ S เหล่านี้ (พักร้อน/เดินทาง/เทคนิค/ล้มละลาย)
@ โปรโมชั่นเพชร!

– ซื้อ 88 เพชร รับฟรี จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A (x1) (1ครั้งต่อวัน)

– ซื้อ 220 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x3) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S (x1)

– ซื้อ 440 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x4) & จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A (x1) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S+ (x1)(เฉพาะจี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A เท่านั้นที่จะได้เพียง 1 ครั้งต่อวัน ไม่ว่าจะซื้อกี่ครั้งก็ตาม)

– ซื้อ 880 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x6) & จี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A (x3) & ตั๋วสุ่มจี้แสงแห่งเกียรติยศ 0720 (x1) (เฉพาะจี้ปีกของคาทรีน่าชุดว่ายน้ำ A เท่านั้นที่จะได้เพียง 1 ครั้งต่อวัน ไม่ว่าจะซื้อกี่ครั้งก็ตาม)

* ตั๋วสุ่มจี้แสงแห่งเกียรติยศ 0720 สุ่มรับจี้แสงแหง่เกียรติยศ S เหล่านี้ (พักร้อน/เดินทาง/เทคนิค/ล้มละลาย)
ระยะเวลากิจกรรม :  20 ก.ค. 15:00 – 22 ก.ค. 15:00

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...