​[BrownFarm] BrownFarm Quiz ประจำวันที่ 20 มิ.ย. มาตอบคำถามชิงรางวัลกับลุงบราวน์กันเถอะ~

0
371
Share this:

​[BrownFarm Quiz ประจำวันที่ 20 มิ.ย.] มาตอบคำถามชิงรางวัลกับลุงบราวน์กันเถอะ~

กติกาการได้รับของรางวัล

1. ตอบคำถามให้ถูกต้อง 

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน

วิธีการเข้าร่วม : ง่ายๆเพียงตอบคำถามจากแบบสอบถามด้านล่าง~!
รางวัล : หูฟังบราวน์รวมทั้งหมด 10 กล่อง ( 1 คน / 1 กล่อง)

ช่วงเวลากิจกรรม : วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00~18.00น.

ประกาศผล : วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 12:00น.
credit รูปภาพจาก http://store.linefriends.com/

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...