หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] เพชร#3 อีเว้นท์โบนัสเพชร

​[BrownFarm] เพชร#3 อีเว้นท์โบนัสเพชร

0
​[BrownFarm] เพชร#3 อีเว้นท์โบนัสเพชร
Share this:

​อีเว้นท์โบนัสเพชร

ซื้อโบนัสภายในเกม รับเพชรมากขึ้นกว่าปกติเป็นพิเศษเลยนะ!!
โปรโมชั่น #1 60 เพชร 

รับโบนัสเพิ่ม 6 เพชร(10%) รวมเป็น 66 เพชร 
โปรโมชั่น #2 120 เพชร 

รับโบนัสเพิ่ม 24 เพชร(20%) รวมเป็น 144 เพชร
โปรโมชั่น #3 300 เพชร 

รับโบนัสเพิ่ม 90 เพชร(30%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 420 เพชร
โปรโมชั่น #4 600 เพชร 

รับโบนัสเพิ่ม 240 เพชร(40%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 1,090 เพชร
โปรโมชั่น #5 1200 เพชร 
รับโบนัสเพิ่ม 600 เพชร(50%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 2,050 เพชร

โปรโมชั่น #6 1950 เพชร 
รับโบนัสเพิ่ม 1170 เพชร(60%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 3,370 เพชร
ระยะเวลากิจกรรม : 29 มิ.ย. 9.00น. – 4 ก.ค. 8.59น.
อัพเดทข้อมูลด้วยรัก

จาก ลุงบราวน์ 

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...