หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] ปิดปรับปรุง#1 กำหนดการปิดปรับปรุงระบบ

​[BrownFarm] ปิดปรับปรุง#1 กำหนดการปิดปรับปรุงระบบ

0
Share this:

[BrownFarm] ปิดปรับปรุง#1 กำหนดการปิดปรับปรุงระบบ

ทีมงานได้มีกำหนดการปิดปรับปรุงระบบในวันที่ 14 ก.ค. เวลา 14:00 – 16:00น.

โดยในขณะทำการปรับปรุงระบบนั้นท่านจะไม่สามารถใช้งานเกมได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยที่ทำให้ท่านได้รับความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุน “LINE บราวน์ฟาร์ม” ด้วยดีสืบไป
หมายเหตุ

– เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานเกมก่อนถึงกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอย่างน้อย 5 นาที

– ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศอีกครั้งหนึ่ง

– ถึงแม้จะอยู่ในช่วงการปิดปรับปรุงระบบ แต่เวลาที่เหลือในการสำรวจของบราวน์นักสำรวจ และเวลาที่รถไฟจะออกนั้นยังคงดำเนินต่อไป

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...