หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] รถบรรทุก#1 “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” ได้เริ่มขึ้นแล้ว

​[BrownFarm] รถบรรทุก#1 “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” ได้เริ่มขึ้นแล้ว

0
​[BrownFarm] รถบรรทุก#1 “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” ได้เริ่มขึ้นแล้ว
Share this:

[BrownFarm] รถบรรทุก#1 “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ทุกคนมีโอกาสได้รับรางวัลหากทำจำนวนออเดอร์แฟกซ์ตามที่กำหนดสำเร็จ!
เงื่อนไข :

จัดส่งรถบรรทุกครบ 30 ครั้ง รับ 4,000 เหรียญ

จัดส่งรถบรรทุกครบ 60 ครั้ง รับ ขวาน 7 เล่ม

จัดส่งรถบรรทุกครบ 100 ครั้ง รับ 20 เพชร

จัดส่งรถบรรทุกครบ 150 ครั้ง รับ เรือใบไผ่

จัดส่งรถบรรทุกครบ 200 ครั้ง รับ ป้ายทานาบาตะบราวน์และโคนี่
*จะสามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ได้เมื่อเลเวลของฟาร์มถึงเลเวล 9 แล้ว

ระยะเวลากิจกรรม : 12 ก.ค. 9.00น. – 21 ก.ค. 8:59น.

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...