หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) [BrownFarm]​ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากBrownFarm Quiz ประจำวันที่ 20 มิ.ย.!!!!

[BrownFarm]​ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากBrownFarm Quiz ประจำวันที่ 20 มิ.ย.!!!!

0
Share this:

​ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากBrownFarm Quiz ประจำวันที่ 20 มิ.ย.!!!!

1. คุณกนกพร เหลือสุข

2. คุณพิศุทธิ์ ศิรินาม

3. คุณKIKTANA

4. คุณThanaphon Niamkham

5. คุณชาติชาย ตัญญะเกตุ

6. คุณวิไลลักษณ์ จงแยกกลาง

7. คุณพัชริดา บัวอ่อง

8. คุณนวณัฐ ปิ่นอ่อน

9. คุณพิศมัย น้อยโสม

10. คุณกัญญาพัชร เพิ่มสุข
ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากลุงบราวน์ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2559 เพื่อทำการยืนยัน และจัดส่งของรางวัลต่อไป

หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2559 จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยทีมงานจะทำการส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีท่านอื่นแทน
ขอบคุณเหล่าสมาชิกฟาร์มหมีทุกคนที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้~!

ด้วยรัก จากลุงบราวน์

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...