หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] ปิดปรับปรุง#4 เลื่อนเวลาการเปิด เป็น 16:00น.

​[BrownFarm] ปิดปรับปรุง#4 เลื่อนเวลาการเปิด เป็น 16:00น.

0
Share this:

[BrownFarm] ปิดปรับปรุง#4 เลื่อนเวลาการเปิด เป็น 16:00น.

เนื่องจากทีมงานผู้พัฒนายังคงพบปัญหาในระบบเซิฟเวอร์ที่จำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้เพิ่มระยะเวลาการปรับปรุง คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา 16:00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...