หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) [BrownFarm] #5 อีเว้นท์โบนัสเพชรสุดคุ้ม!

[BrownFarm] #5 อีเว้นท์โบนัสเพชรสุดคุ้ม!

0
[BrownFarm] #5 อีเว้นท์โบนัสเพชรสุดคุ้ม!
Share this:

[BrownFarm] #5 อีเว้นท์โบนัสเพชรสุดคุ้ม!

 

ซื้อโบนัสภายในเกม รับเพชรมากขึ้นกว่าปกติเป็นพิเศษเลยนะ!!
โปรโมชั่น #1 60 เพชร

รับโบนัสเพิ่ม 6 เพชร(10%) รวมเป็น 66 เพชร
โปรโมชั่น #2 120 เพชร

รับโบนัสเพิ่ม 24 เพชร(20%) รวมเป็น 144 เพชร
โปรโมชั่น #3 300 เพชร

รับโบนัสเพิ่ม 90 เพชร(30%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 420 เพชร
โปรโมชั่น #4 600 เพชร

รับโบนัสเพิ่ม 240 เพชร(40%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 1,090 เพชร
โปรโมชั่น #5 1200 เพชร

รับโบนัสเพิ่ม 600 เพชร(50%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 2,050 เพชร
โปรโมชั่น #6 1950 เพชร

รับโบนัสเพิ่ม 1170 เพชร(60%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 3,370 เพชร
ระยะเวลากิจกรรม : 29 ก.ค. 9.00น. – 2 ส.ค. 8.59น.

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...