หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] “การจัดอันดับ By รถไฟ” เริ่มขึ้นแล้ว! ไปเช็คกระดานอีเว้นท์ที่อยู่ข้างๆ ร้านค้าดูสิ!

​[BrownFarm] “การจัดอันดับ By รถไฟ” เริ่มขึ้นแล้ว! ไปเช็คกระดานอีเว้นท์ที่อยู่ข้างๆ ร้านค้าดูสิ!

0
​[BrownFarm] “การจัดอันดับ By รถไฟ” เริ่มขึ้นแล้ว! ไปเช็คกระดานอีเว้นท์ที่อยู่ข้างๆ ร้านค้าดูสิ!
Share this:

[BrownFarm] “การจัดอันดับ By รถไฟ” เริ่มขึ้นแล้ว! ไปเช็คกระดานอีเว้นท์ที่อยู่ข้างๆ ร้านค้าดูสิ!

มารับของรางวัลจากการแข่งขันด้วยคะแนนรวมจาก “คะแนนการจัดอันดับ” ที่จะได้รับจากการบรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟทุกครั้งกันเถอะ!

คะแนนการจัดอันดับได้จาก

 • การบรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟในช่วงเวลาอีเว้นท์
 •  การปล่อยรถไฟสำเร็จในช่วงเวลาอีเว้นท์ (จะได้รับของรางวัลจากการขนส่งสำเร็จ)

*สามารถรับคะแนนการจัดอันดับได้จากการช่วยเหลือผู้เล่นอื่นบรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟเช่นกัน

*หากมีเจ้าของฟาร์มที่ทำคะแนนการจัดอันดับได้เท่ากัน ผู้ที่ทำคะแนนได้สำเร็จก่อนจะเป็นผู้ที่ได้อันดับสูงกว่า

เกี่ยวกับโบนัสคะแนนการจัดอันดับ

 • จะได้รับค่าโบนัสจากการช่วยเหลือผู้เล่นอื่นบรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ
 • หากนำบราวน์น้อยที่มีคำอธิบายเขียนไว้ว่า “+ %BONUS” มาติดตั้งไว้ที่ฟาร์มในช่วงอีเว้นท์ จะสามารถรับคะแนนการจัดอันดับได้มากขึ้น
 • ในกรณีที่นำบราวน์น้อยที่มีคำอธิบายเขียนไว้ว่า “+ %BONUS” มาติดตั้งไว้ที่ฟาร์มหลายตัวในช่วงอีเว้นท์ “โบนัสคะแนนรวม” ที่อยู่ทางมุมซ้ายล่างของบ้านบราวน์ จะไปปรากฏรวมกับคะแนนการจัดอันดับ
 • ยิ่งบราวน์น้อยที่มีคำอธิบายเขียนไว้ว่า “+ %BONUS” เลเวลอัพในช่วงอีเว้นท์มากเท่าใด โบนัสคะแนนที่ได้รับยิ่งจะเพิ่มขึ้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบค่าโบนัสที่เพิ่มได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  บราวน์น้อยที่เข้าข่ายได้รับโบนัสจากการจัดอันดับ By รถไฟในครั้งนี้
 • บราวน์ชุดกันฝน
 • บราวน์ช้อนปลาทอง
 • บราวน์สายไหม
 • แซลลี่แดนเซอร์งานวัด
 • บราวน์วาทยกร
 • บราวน์มือกลอง
 • บราวน์นักแอคคอร์เดียน
 • บราวน์คนตีฉาบ
 • บราวน์นักฟลุต
 • บราวน์นักทรัมเป็ต

*ค่าโบนัสพื้นฐานของบราวน์น้อยข้างต้นนั้นจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เริ่มอีเว้นท์การจัดอันดับ By รถไฟ
เกี่ยวกับของรางวัล

รางวัลที่จะได้รับจากอีเว้นท์การจัดอันดับ By รถไฟนั้น จะมีทั้ง “รางวัลคะแนนรวม” และ “รางวัลการจัดอันดับ”

รางวัลคะแนนรวม = รางวัลจากคะแนนรวมของคะแนนการจัดอันดับ โดยรางวัลจะถูกส่งไปที่กล่องข้อความเมื่อทำเงื่อนไขสำเร็จ

รางวัลการจัดอันดับ = จะมีการประกาศผลผ่านกระดานอีเว้นท์ที่อยู่ด้านข้างของร้านค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากการจัดอันดับ By รถไฟสิ้นสุดลง โดยหลังจากการ “ประกาศผล” สิ้นสุด ของรางวัลที่จะได้รับจากการจัดอันดับจะถูกส่งไปที่กล่องข้อความตามลำดับ
ระยะเวลากิจกรรม : 1 ส.ค. เวลา 9:00น. ~ 9 ส.ค. เวลา 8:59น.

*มีกำหนด “ประกาศผล” ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. เวลา 9:00น. เป็นต้นไป

*มีกำหนดส่ง “รางวัลการจัดอันดับ” หลังจากการประมวลผลคะแนนการจัดอันดับสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. เป็นต้นไปตามลำดับ

*สำหรับเจ้าของฟาร์มที่เข้าร่วมอีเว้นท์ (มีคะแนนการจัดอันดับมากกว่า 1 คะแนนขึ้นไปหลังจากจบอีเว้นท์) จะได้รับเพชร 3 ชิ้น เป็นของรางวัลจากการเข้าร่วมแยกจาก “รางวัลการจัดอันดับ” แน่นอน!

*ทั้งนี้ ในกรณีที่ทางทีมงานตรวจสอบพบพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้เข้าร่วมอีเว้นท์การจัดอับดับ อาทิ “มีการแก้ไขหรือดัดแปลงแอพพลิเคชั่น” หรือ “การดัดแปลงให้ได้รับเพชรอย่างผิดกฏ” ผู้ที่กระทำผิดจะไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากการเข้าร่วมอีเว้นท์การจัดอันดับ

//ฮิเมะข้าวผัด

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...