หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) [BrownFarm] ฉลองดาวน์โหลดทั่วโลกครบ 7 ล้านครั้ง!!

[BrownFarm] ฉลองดาวน์โหลดทั่วโลกครบ 7 ล้านครั้ง!!

0
[BrownFarm] ฉลองดาวน์โหลดทั่วโลกครบ 7 ล้านครั้ง!!
Share this:

[BrownFarm] ฉลองดาวน์โหลดทั่วโลกครบ 7 ล้านครั้ง!!

ทุกครั้งที่สุ่ม Gacha บราวน์ รับเหรียญ 777 เหรียญเป็นโบนัสไปเลย!!!

ถึงวันที่ 9 ส.ค. เวลา 8:59 น.

*จะได้รับเหรียญฟรีผ่านกล่องข้อความ

*รวมถึง Gacha ที่สุ่มด้วย Gacha บราวน์น้อยเช่นกัน

//ฮิเมะข้าวผัด

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...