หน้าแรก เกม เกมเศรษฐีออนไลน์ ​[ใหม่] อุปกรณ์เขียนแบบ(คริสตัล) ไปยังจุดSTART!

​[ใหม่] อุปกรณ์เขียนแบบ(คริสตัล) ไปยังจุดSTART!

0
​[ใหม่] อุปกรณ์เขียนแบบ(คริสตัล) ไปยังจุดSTART!
Share this:

[ใหม่] อุปกรณ์เขียนแบบ(คริสตัล) ไปยังจุดSTART!

@ อุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] S

 • ความสามารถ: เมื่อสร้างครบ 3 อาคาร โอกาส 20~27% ไปยังจุด START!
 • ได้จาก : ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S, การรวมแบบFixed ของจี้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805(คริสตัล) A+

@ อุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] S+

 • ความสามารถ: เมื่อสร้างครบ 3 อาคาร โอกาส 26~33% ไปยังจุด START!
 • ได้จาก : รวมอุปกรณ์เขียนแบบ S(Lv.7) + จี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติ(Lv.7)

@ ยิ่งได้รับ ยิ่งรับฟรี! : ได้รับจี้เครื่องรางข้างล่างนี้ในช่วงอีเว้นท์ รับเพชรฟรี

 • ได้รับ จี้อุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] S รับฟรี 100 เพชร
 • ได้รับ จี้อุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] S+ รับฟรี 200 เพชร
 • * 1ครั้ง/ คลาส /จี้เครื่องราง เท่านั้น ดังนั้นสามารถรับได้ถึง 300 เพชร [S 100 เพชร, S+ 200 เพชร]
 • ** รางวัลจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายวันที่ 10 ส.ค. 19:00น.

@ กิจกรรมรับรางวัลพิเศษ!

 •  ได้รับ จี้อุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] S รับฟรีทันที “ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B”
 •  ได้รับ จี้อุปกรณ์เขียนแบบ S รับฟรีทันที “ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B”

@ หนทางที่จะได้รับอุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล]!

 • เริ่มจาก [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B]
 • ได้รับ [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B] สุ่มจาก ตั๋วสุ่มเครื่องรางพรีเมียม
 • สะสม [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B x3] แลกเปลี่ยนเป็น [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A] เพื่อเริ่มทำ Fixed Combination!
 • เมื่อได้รับ [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805[คริสตัล] A+] จากการ Fixed Combination.
 • การรวม Fixed Combination ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805[คริสตัล] A+ ได้รับ [จี้อุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] S]

@ การรวม ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 Fixed Combination

 • รวม [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A(Lv.7)] + [จี้เครื่องรางใดก็ได้คลาส A(Lv.7)] ได้รับ [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+ หรือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] 0805 A+]
 • รวม [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+(Lv.7)] + [จี้เครื่องรางใดก็ได้คลาส A+(Lv.7)] ได้รับ [จี้อุปกรณ์เขียนแบบ S]
 • รวม [ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805[คริสตัล] A+(Lv.7)] + [จี้เครื่องรางใดก็ได้คลาส A+(Lv.7)] ได้รับ [จี้อุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] S]

@ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B: ใช้สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยน

 • หาได้จาก: การรวมจี้เครื่องราง, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805, โปรโมชั่นเพชร [ซื้อ 44 เพชร(1ครั้งต่อกิจกรรม)], กิจกรรมรับรางวัลพิเศษ!

@ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A: ใช้สำหรับการรวมแบบ Fixed เท่านั้น

 • หาได้จาก: การรวมจี้เครื่องราง, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S, ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805, กิจกรรมแลกเปลี่ยน: ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B x3!

@ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+: ใช้สำหรับการรวมแบบ Fixed และกิจกรรมแลกเปลี่ยน

 • หาได้จาก: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S, ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805, การรวม ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A แบบ Fixed Combination

@ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] 0805 A+: ใช้สำหรับการรวมแบบ Fixed และกิจกรรมแลกเปลี่ยน

 • หาได้จาก: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม, ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S, ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805, การรวม ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A แบบ Fixed Combination, กิจกรรมแลกเปลี่ยน: ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+ x3

@ กิจกรรมแลกเปลี่ยน: ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B!

 • * หลังจากแลกเปลี่ยน การ์ดวัตถุดิบจะหายไป
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B x1 แลกเป็น ตั๋วสุ่มจี้ทอง
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B x3 แลกเป็น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B x5 แลกเป็น ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิต 0805 S~S+
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B x7 แลกเป็น จี้แสงเเห่งเกียรติยศ 0805 S

@ กิจกรรมแลกเปลี่ยน: ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+!

 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+ x3 แลกเป็น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ[คริสตัล] 0805 A+
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+ x5 แลกเป็น จี้แสงแห่งเกียรติยศพิเศษ 0805 S

@ โปรโมชั่นเพชร!

 • ซื้อ 44 เพชร#1 รับฟรี สุดยอดลูกบาศก์เพชร (1ครั้งต่อวัน)
 • ซื้อ 44 เพชร#2 รับฟรี ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B (1ครั้งต่อกิจกรรม)
 • ซื้อ 88 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805 (x1) (1ครั้งต่อวัน)
 • ซื้อ 220 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x1) & ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805 (x1)
 • ซื้อ 440 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x2) & ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805 (x2) & ตั๋วสุ่มจี้ทอง (x1)
 • ซื้อ 880 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A~S (x4) & ตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805 (x4) & ตั๋วสุ่มจี้ทอง (x1)

>> รางวัลจากตั๋วสุ่มชิ้นส่วนจี้เครื่องราง 0805:

 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 B
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805 A+
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบ 0805[คริสตัล] A+
 • * สุดยอดลูกบาศก์เพชร เปิดเเล้วสุ่มรับได้ถึง 1,000 เพชร(30/50/70/100/200/300/500/1000 เพชร)
 • ** ตั๋วสุ่มจี้ทองมีโอกาสได้สูงสุดถึง 1,000,000 ทอง! (ขายคืนจี้ทองนำโชค เพื่อรับทอง!)

ระยะเวลากิจกรรม : 5 ส.ค. 15:00 – 10 ส.ค. 03:00

//ฮิเมะข้าวผัด

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...