หน้าแรก เกม lineage2 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย [16/08/2016]

Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย [16/08/2016]

0
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย [16/08/2016]
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Share this:

LINEAGE2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย [16/08/2016]

Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016

กิจกรรม

กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย, 17 สค – 7 กย.

ระยะเวลากิจกรรม

17 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2016

> ช่วงเวลากิจกรรมหลัก! Galup จะอยู่ในหมู่บ้านและพื้นที่ล่ามอนสเตอร์ที่มีเลเวล 85+ Carrot(แครอท) จะตกจากมอนเตอร์

7 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2016

> Galup จะยังอยู่ในเกม แต่แครอทจะไม่ดรอปจากมอนสเตอร์แล้ว

ในช่วงวันที่ 14 กันยายน 2016 ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

> จะนำเอา Galup ออกจากเกมและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี้จะถูกลบทิ้ง

 1. Carrot
 2. Carrot Pouch
 3. Galup’s Special Luck Pouch
 4. Galup’s Gift Pouch
 5. Maphr’s Wind Scroll

วิธีเล่นกิจกรรมนี้

สะสมแครอท

มอนสเตอร์ทุกๆ พื้นที่การล่าจะดรอปแครอท และแครอทสามารถหาซื้อได้จาก L2 Store อีกด้วย

เมื่อตัวละครที่ได้รับการปลุกพลังแล้ว (หรือผ่านการปลดปล่อยพลังครั้งที่ 3) ล่ามอนสเตอร์ในพื้นที่ล่าที่เหมาะสมกับเลเวลตัวเอง แครอทจะดรอปจากมอนสเตอร์ แต่ถ้าตัวละครที่ได้รับการปลุกพลังแล้วล่ามอนสเตอร์ในพื้นที่ล่าที่เลเวลน้อยสำหรับตัวละครที่ยังไม่ได้รับการปลุกพลัง แครอทจะไม่ดรอปให้นะจ๊ะ

Store Items

Items Price HCoin Sale Restriction
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Carrots (x40) 10 0 Lv. 85 and Above
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Carrots (x4,000) 800 10 Lv. 85 and Above
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Ultimate Carrot Pack Carrots (x40,000) 7500 110 Lv. 85 and Above
Agathion – Joon Pack 30-day (x1)

 

Item Active Skill Information
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Agathion – Joon Pack 30-day Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Joon’s Magic
(15-second reuse)
For 30 Minutes:
 • XP/SP Gain +10%
 • Attack Attribute +100
 • P. Atk +20%, M. Atk +30%
 • Run Speed +10
 • P./M. Accuracy +4
 • Max HP/MP/CP +10%
 • Atk./Casting Speed +10%
 • P./M. Def +10%
 • Skill MP Consumption -10%
Skill does not stack with the Art of Seduction
buff slot. Cannot be used in the Olympiad.
 

 

Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016

Joon’s Resurrection
(3-hour reuse)
Blessed Resurrect

 

รูปร่างอันน่าประหลาดใจของ Galup

Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
 • เจ้า Galup ผู้หิวโหยจะปรากฏตัวเฉพาะในพื้นที่ล่าของเลเวล 85 หรือสูงกว่าในอัตราๆหนึ่ง คลิก 2 ครั้งที่แครอทเพื่อจะป้อนอาหารให้มัน
 • ถ้าคุณให้แครอท 7 อันกับเจ้า Galup ผู้หิวโหยนี้ คุณจะได้รับรางวัล
 • หลังจากมันกินแครอทไปจำนวนหนึ่งแล้ว เจ้าGalup ผู้หิวโหยจะหายไปและดรอป Galup’s Gift Pouch อันนี้จะให้บัพพลังม้า และ a Carrot Pouch ที่เราจะสามารถได้รับแครอทหลายๆ อันด้วย
 • บัพพลังม้าจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เรา 100 และอยู่นานถึง 5 นาที บัพนี้ไม่สามารถทับซ้อนกันได้ แต่จะไม่ถูกลบทิ้งเมื่อเข้าพื้นที่ทันใจ (instance zone)

 

แลกเปลี่ยนแครอท

สะสมแครอทจากพื้นที่ล่า และเอามันมาที่ Galup ในทุกๆเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็น Galup’s special luck pouch

Galup Items Carrot Cost

Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Galup’s Special Luck Pouch (x1) 40
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Galup’s Special Luck Pouch (x100) 4,000
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Galup’s Special Luck Pouch (x1000) 40,000
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Dark Knight Appearance Stone (see appearances below) 25,000
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Blue Musketeer Appearance Stone (see appearances below) 25,000
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Red Musketeer Appearance Stone (see appearances below) 25,000
Additionally you can exchange 7 Carrots for 1-hour buff sets:

 • Lv. 4 Melodies + Sonatas
 • Blessing of Light (+3% EXP)
 • Your choice of the following:
1-Hour Buff Sets
Knight’s Buff Set Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Warrior’s Buff Set Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Wizard’s Buff Set Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016

 

รางวัลต่างๆดังนี้

อย่าลืมว่ารางวัลจะสามารถรับได้เมื่อน้ำหนักและจำนวนของช่องใส่ของมีน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

คุณสามารถไปหา Galup ในเมืองไหนก็ได้เพื่อแลก Galup’s special luck pouch ด้วยแครอท 40 อัน เมื่อกดใช้ของที่แลกมาแล้วจะได้รับรางวัลหนึ่งในสิ่งของต่อไปนี้

Type Item

New Items

(See table below for more info about the Zodiac Agathions)

 • Gran Kain’s Miraculous Medicine
 • Zodiac Agathion Box
 • Source of the Emperor
 • Ring of Creation
Maphr’s Items
 • Maphr’s Wind Scroll
 • Maphr’s Luck Potion
Other Items
 • Blessed Scroll of Escape (x10)
 • Supply Box (R-grade)
 • Supply Box (R95-grade)
 • Suppy Box (R99-grade)
 • Rune Stone
 • Ancient Book: Divine Inspiration (Beginner)
 • Ancient Book: Divine Inspiration (Intermediate)
 • Superior Giant’s Codex Chapter 1
 • Superior Giant’s Codex Chapter 1 – Mastery
 • Fortune Pocket – Stage 1 (x10)
 • Fortune Pocket – Stage 2 (x3)
 • Fortune Pocket – Stage 3 (x2)
 • Mystic Armor Piece
 • Mystic Soul Crystal Fragment
Soul Bottles & Fragments
 • Bottle Fragment of Orfen’s Soul (x5)
 • Bottle Fragment of Freya’s Soul (x5)
 • Bottle Fragment of Queen Ant’s Soul (x1)
 • Bottle Fragment of Frintezza’s Soul (x1)
 • Bottle Fragment of Valakas Soul (x1)
 • Bottle Fragment of Antharas Soul (x1)
 • Bottle Fragment of Baium’s Soul (x1)
 • Bottle of Freya’s Soul
 • Bottle of Orfen’s Soul
 • Bottle of Frintezza’s Soul
 • Bottle of Valakas Soul
 • Bottle of Antharas Soul
 • Bottle of Queen Ant’s Soul
 • Bottle of Baium’s Soul

Hair Accessory Items

(See table below for more info about the 2-stat accessories)

 • Rabbit Ears Box
 • Raccoon Ears Box
 • Cat Ears Box
 • Romantic Chapeau Box
 • Angel Circlet Box
 • Demon Circlet Box
 • Pirate’s Eyepatch Box
 • Outlaw’s Eyepatch Box
 • Eyepatch Box
 • Party Hat Box
 • Refined Angel Ring Box
 • Refined Devil Horn Box
 • Scroll: Enchant Hair Accessory
Dye Packs
 • Lv. 5 Giant Dye Pack
 • Lv. 5 Ancient Dye Pack
 • Lv. 5 Legendary Dye Pack
Weapon and Armor upgrade items
 • Mid-grade Spirit Stone
 • High-grade Spirit Stone
 • Top-grade Spirit Stone
 • Life Stone Instilled with Giant’s Powder
 • Scroll: Enchant Armor – (R-grade)
 • Scroll: Enchant Weapon – (R-grade)
Bloody/Dark Stones
 • Bloody Eternal Stone Fragment
 • Bloody Eternal Enhancement Stone
 • Bloody Amaranthine Enhancement Stone
 • Dark Eternal Stone Fragment
 • Dark Eternal Enhancement Stone
 • Dark Amaranthine Enhancement Stone
Talisman Items
 • Venir Talisman Stage 12
 • Venir Talisman Stage 13
 • Venir Talisman Stage 14
 • Giant’s Energy
 • Kaliel’s Energy – Longing
 • Sealed Talisman – Longing
 • Sealed Talisman – Insanity

 

คุณสมบัติของ Hair Accessory Box 
Hair accessory boxes ที่ได้รับจาก Galup’s Special Luck Pouch, เมื่อเปิดจะสุ่มจาก 2 คุณสมบัติจากตารางด้านล่าง เลือกได้ 1 คุณสมบัติ จาก Option A คุณสมบัติอื่นๆจาก Option B.
 Option A  Option B
STR + 3 P. Critical Rate + 50
DEX + 3 P. Critical Damage + 90
M. Critical Damage + 68
CON + 3 P. Def + 5%
MEN + 3 M. Def +5%
INT + 3 P. Evasion + 5
WIT + 3 P. Atk + 5%
LUC + 3 M. Atk. + 10%
CHA + 3 P. Accuracy + 5

 

คุณสมบัติ Zodiac Agathion Box
เปิดกล่องสุ่มรางวัล the Zodiac Agathion box  (1) Faint Zodiac Agathion Virgo, Capricorn, Libra, Aries, Taurus, Leo, Gemini, Scorpio, Aquarius, Pisces, Sagittarius or Cancer. คุณสามารถใช้การผสมเพื่อให้มันรวมกันได้ (2) โดยใช้ Zodiac Agathions ประเภทเดียวกันเพื่ออัพเกรดไปขั้นต่อไป
 Faint Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Teleport to towns
(Aden/Rune/Giran/Heine)
Normal Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Teleport to towns
(Aden/Rune/Giran/Heine)
+1 STR/INT/CON/DEX/WIT/MEN
Radiant Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Teleport to towns
(Aden/Rune/Giran/Heine)
+1 STR/INT/CON/DEX/WIT/MEN
+30 Attribute Defense
Twinkling Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Teleport to towns
(Aden/Rune/Giran/Heine)
+1 STR/INT/CON/DEX/WIT/MEN
+30 Attribute Attack
Blessed Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Teleport to towns
(Aden/Rune/Giran/Heine)
+1 STR/INT/CON/DEX/WIT/MEN
+30 Attribute Attack/Defense

 

Dark Knight Appearance Stone – Female
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Human Elf Dark Elf Orc
Dwarf Kamael Ertheia
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016

 

Dark Knight Appearance Stone – Male
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Human Elf Dark Elf
Orc Dwarf Kamael
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016

 

Blue Musketeer Appearance Stone – Female
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Human Warrior Human Wizard Elf Dark Elf
Orc Warrior Orc Wizard Dwarf Kamael
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Ertheia

 

Blue Musketeer Appearance Stone – Male
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Human Warrior Human Wizard Elf Dark Elf
Orc Warrior Orc Wizard Dwarf Kamael
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016

 

Red Musketeer Appearance Stone – Female
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Human Fighter Human Mage Elf Dark Elf
Orc Fighter Orc Mage Dwarf Kamael
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Ertheia

 

Red Musketeer Appearance Stone – Male
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016
Human Fighter Human Mage Elf Dark Elf
Orc Fighter Orc Mage Dwarf Kamael
Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016 Lineage2 | กิจกรรมเจ้าม้าผู้หิวโหย 16/8/2016

 

ที่มา : Lineage2

//ฮิเมะข้าวผัด

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...