หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] ประกาศกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ

​[BrownFarm] ประกาศกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ

0
​[BrownFarm] ประกาศกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ
BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม)
Share this:

[BrownFarm] ประกาศกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ

ทีมงานได้มีกำหนดการปิดปรับปรุงระบบในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. เวลา 9:00 – 11:00น.

โดยในขณะทำการปรับปรุงระบบนั้นท่านจะไม่สามารถใช้งานเกมได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยที่ทำให้ท่านได้รับความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุน “LINE บราวน์ฟาร์ม” ด้วยดีสืบไป
หมายเหตุ

  • เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานเกมก่อนถึงกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอย่างน้อย 5 นาที
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศอีกครั้งหนึ่ง
  • ถึงแม้จะอยู่ในช่วงการปิดปรับปรุงระบบ แต่เวลาที่เหลือในการสำรวจของบราวน์นักสำรวจ และเวลาที่รถไฟจะออกนั้นยังคงดำเนินต่อไป

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...